Our Team

Trần Hồng Ninh

Trần Hồng Ninh

CEO / Founder

Kinh nghiệm về tự động hóa, thiết lập quy trình cùng thói quen người dùng di động

Phạm Nguyên Phan Dương

Phạm Nguyên Phan Dương

CIO / Founder

Tối ưu hệ thống và tự động hóa

Our Skills

What We Do.

  • Concept/Theory 70% 70%
  • Design 50% 50%
  • System Analysis 80% 80%
  • Mobile Application 65% 65%
  • Automation 90% 90%

Join our Team!

Mời các bạn tham gia team chúng tôi với tiêu chí “Offline is new luxury”