Các mẫu layout dành cho các cháu CHƯA biết viết

Sổ CHÉO – Dành cho các cháu chưa biết viết

MẪU SỔ LỊCH MINI 01

Mẫu sổ lịch 01: Cơ bản
Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái
Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 01
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước, bữa ăn
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Thể thao
 • Chơi
Độ tuổi phù hợp: 3-4 tuổi

Độ tuổi này sẽ làm quen dần với các hoạt động trong ngày:
– Đánh răng

– Ngủ

– Đi ị

– Uống nước đủ, điều độ

MẪU SỔ LỊCH MINI 02

Mẫu sổ lịch 02: Cơ bản
Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái
Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 02
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Thể thao
 • Chơi
 • Vệ sinh, tắm, đánh răng
Độ tuổi phù hợp: 3-4 tuổi
 • Độ tuổi này sẽ làm quen dần với các hoạt động trong ngày:
  – Đánh răng

  – Ngủ

  – Đi ị

  – Uống nước đủ, điều độ

MẪU SỔ LỊCH MINI 03

Mẫu sổ lịch 03: Cơ bản
Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái
Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 03
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Thể thao
 • Chơi
 • Vệ sinh, tắm, đánh răng
Độ tuổi phù hợp: 3-4 tuổi
 • Độ tuổi này sẽ làm quen dần với các hoạt động trong ngày:
  – Đánh răng

  – Ngủ

  – Đi ị

  – Uống nước đủ, điều độ

MẪU SỔ LỊCH MINI 04

Mẫu sổ lịch 04: Cơ bản
Có 02 màu dành cho cháu trai và cháu gái
Các ô, hộp trong mẫu sổ lịch 04
 • Cảm xúc EQ
 • Uống nước
 • Sức khỏe: Đi ngoài, đi ị
 • Giải trí
 • Năng khiếu/Âm nhạc
 • Việc quan tâm nhất
 • Công việc hàng ngày
 • Thu chi
 • Tư duy phản biện: Dở, chưa hay và giải pháp
 • Giao tiếp: Nói chuyện hoặc điện thoại
Độ tuổi phù hợp: 3-6 tuổi
 • Độ tuổi này sẽ làm quen dần với các hoạt động trong ngày:
  – Đánh răng

  – Ngủ

  – Đi ị

  – Uống nước đủ, điều độ

 • Cảm xúc bản thân